• Email:

Điều trị vô sinh không có tinh trùng do tắc ống phóng tinh bằng phẫu thuật cắt đốt nội soi ụ núi (videoclip)

Lưu ý: Bài báo cáo này chỉ dành cho nhân viên y tế (bác sĩ, dược sĩ, sinh viên y, điều dưỡng) vì có những hình ảnh về phẫu thuật, khám bệnh.

Quý đồng nghiệp,

http://www.youtube.com/watch?v=wfdByiQxiuQ

Đây là videocip về phẫu thuật cắt đốt nội soi ụ núi điều trị vô tinh do tắc ống phóng tinh. Cip này được thực hiện cách nay trên 10 năm, được dùng trong bài giảng của tôi tại Trung Tâm Huấn Luyện Phẫu Thuật Nội Soi của BV Bình Dân: "Cắt Đốt Nội Soi Ụ Núi".

Trân trọng

TS BS Nguyễn Thành Như

 

Số lượt truy cập

Các mục chính

Đọc nhiều nhất

Cùng một tác giả